Anunțuri

Bursele de merit în cadrul Liceului Tehnologic Topolog se vor acorda dupa cum urmeză :

Bursele de merit pe semestrul I ,se acordă pentru elevii care au obținut cel puțin media generală 9,50 în anul școlar anterior.

Bursele de merit pe semestrul II ,se acordă pentru elevii care au obținut cel puțin media 9,50 la sfârșitul semestrului I al anului școlar curent.

Decizia a fost discutată și aprobată în cadrul Consiliului de Administrație al Liceului Tehnologic Topolog .