Scoala altfel

 
 

 
 
 

Săptămâna,,Sa sti mai multe sa fi mai bun”

  • Numărul de activităţi derulate pe tipuri de proiecte ( culturale, stiintifice, artistice, sportive, cetătenie democratică, voluntariat): 70 de activităti

  • Resursele implicate (număr cadre didactice, număr elevi, părinţi etc.): toate cadrele didactice ale scolii, toti elevii scolii, unii părinti care au răspuns solicitării scolii

  • Parteneri implicaţi (numele instituţiilor): ISU- Tulcea, Ocolul Silvic – Ciucurova

  • Spaţii de desfăşurare a activităţilor (în cazul în care au fost şi altele, în afara unităţii de învăţământ): Mănăstirea Cerbu, Schitul St. Cruce, Pădurea de pe lângă localitatea Topolog,

  • propuneri pentru eficientizarea activitatii educative din școală și pentru desfășurarea Săptămânii « Sa sti mai multe sa fi mai bun » :

  • implicarea elevilor în mai multe activități recreative de tipul vizitelor la anumite instituții, excursii tematice, vizionări de filme educative etc. ;

  • diversificareaactivitățilordesfășurate ;

  • implicarea mai multor părinți ;

  • realizarea unor activități la sugestia strictă a elevilor, astfel încât aceștia să aibă posibilitatea de a face exact ce le place ;

  • echilibrarea activităților desfășurate, atfel încât să nu predomine activități de un anumit tip ;

  • realizareaunor exemple de bună practică, acolo unde este necesar