Siguranta elevilor

PLAN DE PAZĂ

  • 1. DATE PRIVIND SITUAȚIA OPERATIVĂ DIN UNITATEA ȘCOLARĂ

  Liceul Tehnologic Topolog își are sediul în localitatea Topolog, comuna Topolog, pe strada 1 Decembrie, nr. 17-19.

  Liceul Tehnologic deține următoarele obiective:

  • Corpul Școlii gimnaziale Topolog,str. 1 Decembrie, nr. 20
  • Corpul Grădiniței Topolog,str.1 Decembrie, nr.20
  • Corpul cu clase pregătitoare,str. Calea București
  • Corpul Liceului Tehnologic,str. 1 Decembrie,nr.19
  • Biblioteca școlară, str.1 Decembrie, nr.20
  • Muzeul satului,str. 1 Decembrie, nr.20
  • Atelier mecanic,str.1 Decembrie, nr.20
  • Sala de sport,str.1 Decembrie, nr.20
  • Magazie lemne, str.1 Decembrie, nr.20
  • Anexă cu centrală termică a școlii gimnaziale, str.1 Decembrie, nr.20
  • Școala Gimnazială Făgărașu-Nou cu dependințele anexe, str.
  • Grădinița Făgărașu-Nou,str.Ardealului,nr.
  • Școala Gimnazială Sâmbăta-Nouă cu dependințele anexe,str.
  • Școala Cerbu
  • Grădinița Măgurele
  • Grădinița Luminița
  • Grădinița Calfa

  I.1.Analiza riscurilor sociale

  Este posibilă intrarea persoanelor violente,în stare de ebrietate, dotate cu obiecte care pun în pericol elevii, personalul și localul școlii.

  • 2. DISPOZITIVUL DE PAZĂ

  În conformitatea cu prevederile Legii nr. 333 din 2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor paza se realizează de persoane care îndeplinesc condițiile prevăzute de lege pentru efectuarea pazei.

  (Primăria și Poliția trebuie să ne precizeze agenții pe care îi desemnează pentru paza obiectivelor din unitatea noastră)

  • 3. CONSEMNUL GENERAL AL POSTURILOR DE PAZĂ

  În timpul executării serviciului de pază , paznicii sunt obligați:

  • să cunoască locurile și punctele vulnerabile din perimetrul de pază pentru a putea preveni pătrunderea persoanelor străine,conflictele, sustragerile , exploziile, incendiile sau alte evenimente de natură să aducă primejdii sau prejudicii
  • să aducă la cunoștința directorilor, poliției, primarului despre orice eveniment petrecut în timpul serviciului
  • la orice evenimente săi a măsuri pentru salvarea persoanelor și bunurilor, valorilor
  • să poarte în timpul serviciului uniforma
  • să execute orice alte misiuni încredințate conform consemnului de pază.
  • 4. CONSEMNUL PARTICULAR AL POSTULUI DE PAZĂ

  La intrarea în serviciu:

  • verifică modul în care sunt asigurate obiectivele de pază , modul de închidere a ușilor, geamurilor, porților
  • verifică respectarea programului de funcționare a obiectivului păzit
  • Atât profesorii de serviciu, elevii de serviciu cât și agenții de pază trebuie să cunoască și să aplice măsurile din anexa Notei ISJ Tulcea nr.6863/ 16.11.2012 și prevederile din Nota ISJ Tulcea, nr.5644/26.09.2012 cu privire la Creșterea gradului de siguranță în perimetrul unităților de învățământ din județul Tulcea
  • 5. MODUL DE ACȚIUNE A PERSONALULUI DE PAZĂ ÎN DIVERSE SITUAȚII

  În situația în care în timpul serviciului de pază, constată evenimente precum pătrunderea unor persoane străine, recalcitrante, sub influența alcoolului, conflicte sau nerespectarea ROI de către unii elevi,a iscării unui incendiu, a unui cutremur sau alte situații deosebite, vor acționa astfel:

  • Legitimarea persoanei străine și aducerea la cunoștința acesteia a regulilor legate de accesul persoanelor străine în școală și negocierea cu aceasta de a părăsi incinta școlii;anunțarea Poliției locale sau accesarea numărului de urgență 112, consemnarea în Registrul pentru evidența accesului vizitatorilor în spațiile Liceului Tehnologic Topolog
  • În cazul unui incendiu va acționa împreună cu personalul școlii pentru anunțarea formațiilor de pompieri și a duce în siguranță elevii școlii
  • Ajută la stingerea incendiului,salvarea victimelor și bunurilor, asigură paza acestora
  • În cazul unui accident de circulație în apropierea sau în incinta școlii anunță imediat poliția, ajută la salvarea victimelor, sună la 112.
  • În cazul constatării unor încălcări de Regulament Intern al școlii (elevii care fumează, care se bat, ies din curtea școlii,chiulesc etc.) va lua legătura cu profesorii de serviciu, cu conducerea unității.
  • 6. DOTAREA CU MIJLOACE TEHNICE ȘI DE ALARMARE

  Paznicii vor avea permanent asupra lor lanterne, pistol cu bile,mijloace de alarmare, telefon mobil.

  • 7. SISTEMUL DE LEGĂTURĂ ȘI COOPERARE

  Se va asigura legătura cu conducerea școlii, Poliția, Primăria.

  Cooperarea se va realiza conform consemnului general și particular al posturilor de pază.

  • 8. RESPONSABILITĂȚI ALE PERSONALULUI ȘCOLII.

  La plecarea din unitate,la sfârșitul programului :

  • se va verifica orice cale de acces pentru a fi asigurată
  • se vor scoate din priză aparatele electrice
  • se va asigura iluminarea interioară și exterioară a obiectivelor

  Conducerea școlii să limiteze căile de acces și să le securizeze.

  • 9. MĂSURI PENTRU ASIGURAREA SECURITĂȚII VALORILOR DEOSEBITE

  Valorile monetare se vor păstra numai în case de fier îngropate în zid, iar încăperea va fi asigurată cu gratii metalice din oțel beton de 16 mm cu ochiuri de 10×10 cm, atât la geamuri cât și la uși , având instalată alarmare electrică.

  • 10. DISPOZIȚII FINALE

  Pentru buna desfășurare a sistemului de pază persoanele cu responsabilități în această direcție vor face dovada instruirii lor, prin diverse proceduri la nivel local și instituțional.

  Prezentul plan a fost întocmit de către conducerea școlii,Ciobanu Virginia- director și Negru Maria –director adjunct,responsabilul cu serviciul pe școală-Almaghe Lăcrămioara, cu spijinul de specialitate al Poliției și al Primăriei din Topolog.

  Prezentul plan intră în vigoare după aprobarea în Consiliul de administrație din data de 15.09.2013